معاونت اداری و مالی
 
 
 معاون اداری و مالی دانشکده
محمود چالاکی

تلفن: 84062251

دورنگار: 88462066

پست الکترونیکی: chalaki[AT]eetd.kntu.ac.ir
 
 
 معرفی افراد:

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آدرس پست الکترونیکی

عکس

عادل نوری

مسئول انبار

84062205

nouri[AT]ee.kntu.ac.ir

 

 

 
ابوالحسن کریم پور

 

 
امین اموال

 

 
84062245
 

 

 
karimpour[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

حمید زیدآبادی

تأسیسات شرکتی

84062153

zeidabadi[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

عبدالله پهلوانی

تأسیسات شرکتی

84062153


 

علیرضا محمدی

 84062334mohammadi[AT]eetd.kntu.ac.ir
 
 نرگس والی
مسئول دفتر ریاست دانشکده
 84062250  
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/08/09
تعداد بازدید:
25590