ریاست دانشکده
 
 دکتر حمید ابریشمی مقدم
            ریاست دانشکده بالاترین مقام اجرایی دانشکده می باشد که برای مدت دو سال انتخاب می شود.
             کلیه امور دانشکده تحت مدیریت ریاست دانشکده و معاونین ایشان انجام می شود.
 
 
   تلفن تماس: 84062250
   دورنگار: 88462066
   پست الکترونیکی: moghaddam[AT]kntu.ac.ir
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/05/04
تعداد بازدید:
2240