گروههای آموزشی

گروه آموزشی

مدیر گروه

 آدرس وبسایت

 ایمیل

مهندسی برق - الکترونیک

دکتر حسام زندی

electronics.ee.kntu.ac.ir

 groups[AT]eetd.kntu.ac.ir

مهندسی برق - قدرت

دکترکریم عباس زاده

power.ee.kntu.ac.ir

 groups[AT]eetd.kntu.ac.ir
 مهندسی برق - کنترل و سیستم

دکتر بابک توسلی

conntrol.ee.kntu.ac.ir groups[AT]eetd.kntu.ac.ir
مهندسی برق - مخابرات دکترعلی حبیبی بسطامی  telcom.ee.kntu.ac.ir
 groups[AT]eetd.kntu.ac.ir

مهندسی مکاترونیک 
(مشترک با دانشکده مکانیک)

دکتر اسماعیل نجفی  mechatronics.ee.kntu.ac.ir  
 groups[AT]eetd.kntu.ac.ir
 مهندسی پزشکی دکتر حمید ابریشمی مقدم   biomed.ee.kntu.ac.ir groups[AT]eetd.kntu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1402/02/05
تعداد بازدید:
29586
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.