سمینار علمی پایش وضعیت در سیستم های نیروگاهی مبتنی بر ارتعاش و یادگیری ماشین
تعداد بازدید:
1045
تاریخ:
1402/03/02