ایجاد حساب کاربری اینترنت دانشجویان ورودی جدید

ایجاد حساب کاربری اینترنت دانشجویان ورودی جدید

  1. حساب کاربری اینترنت دانشجویانی که از طریق آزمون ورودی وارد دانشگاه شده‌اند به‌صورت متمرکز ایجاد می‌شود و زمان فعال‌شدن آن از طریق اطلاعیه‌های مرکز کامپیوتر دانشکده برق به اطلاع دانشجویان می‌رسد.
  2. نام کاربری، شماره دانشجویی و رمز ورود، کد ملی دانشجو خواهد بود.
  3. برای فعال‌شدن حساب کاربری اینترنت باید فرم مربوطه را دریافت کرده و پس از تکمیل، آن را با ایمیل رسمی دانشگاه به نشانی  itadmin[AT]eetd.kntu.ac.ir بفرستید تا حساب کاربری استفاده از اینترنت فعال شود.

 

نکات مهم:

·  سرویس اینترنت صرفاً جهت استفاده علمی دانشجویان در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی ارائه می‌شود و مسئولیت هرگونه سوءاستفاده، واگذاری به غیر و هرگونه استفاده خارج از موارد ذکر شده در صورت بروز، برعهده دانشجو است.

·  مسئولیت حفاظت از اکانت اینترنت هر فرد با خود آن فرد است و به‌هیچ‌وجه نباید آن را در اختیار فرد دیگری قرار دهد.

 

کارشناس: سرکار خانم موحدی

داخلی: 162

ایمیل: movahedi[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 
Review:
4190
Date:
1399/11/08