کسب عنوان دانشمند جوان برجسته در مهندسی برق توسط جناب آقای دکتر توکل پاکیزه پنجم اسفندماه ۱۳۹۴
تاریخ به روزرسانی:
1400/11/09
تعداد بازدید:
535