فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 67 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
nikoofard.jpg نام : اميرحسين
نام خانوادگی: نيكوفرد

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : a.nikoofard(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : test
1395/12/07
zamanipedram.JPG نام : ميثم
نام خانوادگی: زماني پدرام

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مكاترونيك
پست الکترونیک : mzpedram(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mzpedram
1395/12/07
Zandi.jpg نام : حسام
نام خانوادگی: زندي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: الكترونيك
پست الکترونیک : zandi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zandi
1395/07/25
ALI KHADEM.jpg نام : علي
نام خانوادگی: خادم

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
پست الکترونیک : alikhadem(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1394/12/03
dr-delrobaei.jpg نام : مهدي
نام خانوادگی: دلربايي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مكاترونيك
پست الکترونیک : delrobaei(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1394/11/28
dr-beygi.jpg نام : لطف اله
نام خانوادگی: بيگي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : beygi(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1394/07/20
dr-aliakbarian.jpg نام : هادي
نام خانوادگی: علي اكبريان

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : aliakbarian(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aliakbarian
1392/11/23
dr-razikazemi.jpg نام : علي اصغر
نام خانوادگی: رضي كاظمي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : a.razi.kazemi(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/razi.kazemi
1392/11/12
dr-ghatan-kashani.jpg نام : زهرا
نام خانوادگی: قطان كاشاني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : z.ghatan(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/z.ghatan
1392/06/30
dr-faraji.jpg نام : فرهاد
نام خانوادگی: فرجي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
پست الکترونیک : faradji(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/faradji
1392/06/23
dr-tavakoli.jpg نام : مهسان
نام خانوادگی: توكلي كاخكي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : matavakoli(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/matavakoli
1392/06/23
dr-vali.jpg نام : منصور
نام خانوادگی: ولي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
پست الکترونیک : mansour.vali(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1392/02/30
dr-shamloo.jpg نام : صادق
نام خانوادگی: شاملو

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : shamlou(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shamlou
1392/02/30
dr-nadimi.jpg نام : ابراهيم
نام خانوادگی: نديمي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : nadimi(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1391/08/17
dr-manavizadeh.jpg نام : نگين
نام خانوادگی: معنوي زاده

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : manavizadeh(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1391/08/17
1 2 3 4 5 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.