دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
۱۳۹۵/۱۲/۵
| English |

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 65    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
dr-vali.jpg
نام : منصور
نام خانوادگی: ولي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
پست الکترونیک : mansour.vali(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :

dr-hooshmand.jpg
نام : عباس
نام خانوادگی: هوشمند ويكي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : hooshmand(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :

dr-Nekoei.jpg
نام : محمدعلي
نام خانوادگی: نكوئي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : manekoui(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :

dr-nadimi.jpg
نام : ابراهيم
نام خانوادگی: نديمي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : nadimi(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :

dr-mirtaheri.jpg
نام : سيد عبداله
نام خانوادگی: ميرطاهري

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : mirtaheri(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirtaheri

dr-manavizadeh.jpg
نام : نگين
نام خانوادگی: معنوي زاده

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : manavizadeh(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :

motamedi.jpg
نام : مهنوش
نام خانوادگی: معتمدي آذر

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : motamedi(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/motamedi

dr-mohebbi.jpg
نام : مريم
نام خانوادگی: محبي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
پست الکترونیک : m.mohebbi(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m.mohebbi

mohamedpour.jpg
نام : كمال
نام خانوادگی: محامدپور

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : kmpour(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/kmpour

dr-granpayeh.jpg
نام : نصرت اله
نام خانوادگی: گرانپايه

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : granpayeh(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/granpayeh

1 2 3 4 5 6 7 
نشانی: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد