دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
۱۳۹۵/۱۲/۵
| English |
 

 معاون آموزشي دانشكده
noimage.jpg

تلفن: 84062242

دورنگار: 88462066

پست الكترونيكي: golkar(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
 

 
 معاون پژوهشي دانشكده


تلفن: 84062245

دورنگار: 88462066

پست الكترونيكي: abbaszadeh(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
 
 
 
 
 معاون اداري و مالي دانشكده
دكتر ابراهيم نديمي 

تلفن: 84062250

دورنگار: 88462066

پست الكترونيكي: nadimi(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
 
 
 
1395/11/06 تاریخ بروز رسانی
نشانی: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد