دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
۱۳۹۵/۱۲/۵
| English |
 
 

گروه آموزشي

مدير گروه

 آدرس پست الكترونيكي

 آدرس وب سايت

مهندسي برق - الكترونيك

دكتر حسين حسيني نژاد

 electronics(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://electronics.ece.kntu.ac.ir/

مهندسي برق - مخابرات

دكتر آرش احمدي

  telcom(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://telcom.ece.kntu.ac.ir/

مهندسي برق - قدرت

دكتر اصغر اكبری ازیرانی

  power(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://power.ece.kntu.ac.ir/

مهندسي برق - كنترل و سيستم

دكتر حميد خالوزاده

  control(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://control.ece.kntu.ac.ir/

مهندسي پزشكي

دكتر حميد ابريشمي مقدم

  biomed(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://biomed.ece.kntu.ac.ir/

مهندسي مكاترونيك 
(مشترك با دانشكده مكانيك)
دكتر مهدي علياري شوره دلي

  chatronics(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://mechatronics.ece.kntu.ac.ir/


1395/10/20 تاریخ بروز رسانی
نشانی: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد