دانشکده مهندسی برق
۱۳۹۳ پنج شنبه ۴ ارديبهشت
برق انگلیسیتماس با ماپست الکترونیکیصفحه اصلی
 
 
 
     
  

 
 
گروههای آموزشی
 
 

گروه آموزشی

مدیر گروه

 آدرس پست الکترونیکی

 آدرس وب سایت

مهندسی برق - الکترونیک

دكتر یوسف درمانی

 electronics@eetd.kntu.ac.ir

 http://electronics.ece.kntu.ac.ir/

مهندسی برق - مخابرات

دكتر آرش احمدی

  telcom@eetd.kntu.ac.ir

 http://telcom.ece.kntu.ac.ir/

مهندسی برق - قدرت

دكتر محمد اردبیلی

  power@eetd.kntu.ac.ir

 http://power.ece.kntu.ac.ir/

مهندسی برق - کنترل

دكتر محمدعلی نکوئی

  control@eetd.kntu.ac.ir

 http://control.ece.kntu.ac.ir/

مهندسی پزشکی

دكتر مریم محبی آشتیانی

  biomed@eetd.kntu.ac.ir

 http://biomed.ece.kntu.ac.ir/

مهندسی مکاترونیک 
(مشترک با دانشکده مکانیک)
دکتر مهدی علیاری شوره دلی

  mechatronics@eetd.kntu.ac.ir

 http://mechatronics.ece.kntu.ac.ir/ 

1392/10/23 تاریخ
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي ۱۶۳۱۴