زمانبندي حضور داوطلبان در مصاحبه آزمون نيمه متمركز و استعداد درخشان دكتري رشته مهندسي برق در گرايشهاي الكترونيك، قدرت، كنترل، مخابرات ميدان و سيستم -سال 96
New Page 1

 

               

 

بسمه تعالي

 

زمانبندي حضور داوطلبان در مصاحبه آزمون نيمه متمركز و استعداد درخشان دكتري رشته مهندسي برق در گرايشهاي الكترونيك، قدرت، كنترل، مخابرات ميدان و سيستم -سال 96

 

1-       مكان مصاحبه: تهران، خ دكتر شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان، دانشكده مهندسي برق، ساختمان شهيد فرداسدي، طبقه سوم.

2-      از آنجائيكه تطبيق مدارك ارسالي در ثبت نام غيرحضوري در روز مصاحبه انجام خواهدشد حضور به موقع براساس جداول اسامي و زمانبندي و در دست داشتن مدارك زير الزامي است.

1-2 اصل شناسنامه.

2-2 اصل كارت ملي.

3-2 فرم ثبت نام الكترونيكي در سيستم گلستان(گزارش 7899).

4-2 اصل مدارك فارغ التحصيلي مقاطع قبلي( كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد كه حاوي سه نكته كليدي نام دانشگاه، تاريخ فراغت از تحصيل و معدل كل باشد- داوطلباني كه دانشنامه ارائه مي نمايند به همراه داشتن ريز نمرات تاييدشده الزامي است- فرم معدل مندرج در صفحه 91 دفترچه شماره 2 سازمان سنجش براي دانشجويان سال آخر كارشناسي ارشد به عنوان مدرك كارشناسي ارشد.

5-2 كارنامه اعلام نتايج اوليه و كارنامه انتخاب رشته آزمون دكتري 96

6-2 ريز نمرات مقاطع قبلي.

7-2 اصل مدرك زبان بين الملل در صورت بارگذاري در ثبت نام غيرحضوري.

8-2 در صورت استفاده از سهميه مربيان، ارائه اصل گواهي از دانشگاه محل اشتغال كه به تاييد بالاترين مقام موسسه رسيده باشد.

9-2 گواهي هاي پژوهشي و توصيه نامه هاي علمي.

10-2 گواهي هاي افتخارات علمي.

11-2 مقالات داوطلب در ژورنالها و يا كنفرانسها، تاليف و يا ترجمه و....

12-2 پايان نامه هاي تحصيلي.

3-      مسئوليت عدم حضور به موقع در مصاحبه و يا به همراه نداشتن اصل مدارك لازم مذكور در بند 2 به عهده شخص داوطلب خواهد بود.

4-      تنظيم ساعت و زمانبندي به صورت تقريبي است و داوطلبان پيش بيني لازم براي تاخير و يا زمانبر بودن مصاحبه را به انجام برسانند.

5-      زمانبندي مصاحبه تنها براي داوطلبيني تنظيم شده است كه ثبت نام غيرحضوري را تكميل نموده اند و در خصوص دانشجويان استعداد درخشان نيز نام آنان به عنوان پذيرفته شده در پايگاه اطلاع رساني دانشگاه آمده است.

6-   در صورت تداخل زمان مصاحبه با دانشگاه هاي ديگر، اين دسته از داوطلبان مي توانند  در روز 12 تيرماه از ساعت 8:30 تا 12:00 با شماره تلفن 84062253 جهت برنامه ريزي زمان مصاحبه تماس حاصل نمايند.

 

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي برق

10/04/96

جدول شماره يك: زمانبندي مراجعه داوطلبان الكترونيك

جدول شماره دو: زمانبندي مراجعه داوطلبان قدرت

جدول شماره سه: زمانبندي مراجعه داوطلبان كنترل

جدول شماره چهار: زمانبندي مراجعه داوطلبان مخابرات ميدان

جدول شماره پنج: زمانبندي مراجعه داوطلبان مخابرات سيستم

تعداد بازدید:
669
تاریخ:
1396/04/10
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.