مديران گروهها
 
 مدير گروه مهندسي الكترونيك
noimage.jpg
 

تلفن: 84062304

پست الكترونيكي:
hosseini_nezhad(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
نشاني وب سايت گروه: http://electronics.ece.kntu.ac.ir
 
 مدير گروه مهندسي مخابرات
noimage.jpg
 

تلفن: 84062270

پست الكترونيكي: aahmadi(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
نشاني وب سايت گروه: http://telcom.ece.kntu.ac.ir
 
 
 مدير گروه مهندسي قدرت
noimage.jpg
 

تلفن: 84062312

پست الكترونيكي: akbari(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

نشاني وب سايت گروه: http://power.ece.kntu.ac.ir
 
 
 مدير گروه مهندسي كنتر و سيستم
 

تلفن: 84062472

پست الكترونيكي: h_khaloozadeh(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

نشاني وب سايت گروه: http://control.ece.kntu.ac.ir
 
 
 مدير گروه مهندسي پزشكي
noimage.jpg
 

تلفن: 84062240

پست الكترونيكي: m.mohebbi(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

نشاني وب سايت گروه: http://biomed.ece.kntu.ac.ir
 
 
 مدير گروه مهندسي مكاترونيك
noimage.jpg
 

تلفن: 84062403

پست الكترونيكي: darmani(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

نشاني وب سايت گروه: http://mechatronics.ece.kntu.ac.ir
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/11/06
تعداد بازدید:
15191
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.